Nu är en ny ansökan på gång

Vill du och ditt företag vara med och skapa världens mest energieffektiva industri?

Direktlänkar

Forskare 250X250

Läs agenda "Effektiv energianvändning"

Här kan du ladda ner och läsa agendan i sin helhet.

Till sidan för nedladdning »

Temperatur 250X250

Läs agenda "Effektiv användning av lågvärdig värme"

Här kan du ladda ner och läsa agendan i sin helhet.

Till sidan för nedladdning »

Tangerande agendor

Lättviktsagenda

Närmare 100 tunga organisationer inom tillverkningsindustri, tjänstesektor, universitet, högskolor och forskningsinstitut har tillsammans arbetat fram en färdplan för lättvikt för de närmaste 20 åren. Färdplanen beskriver hur Sverige måste kraftsamla för att kunna utveckla lättare produkter och lösningar inom fordon, flyg, marin, energi, verkstad, bygg, infrastruktur, material etc. Läs mer

Agenda metalliska material

För första gången samlas hela den svenska metallindustrin bakom en gemensam satsning för framtiden - en strategisk agenda för utveckling och förnyelse inom området metalliska material. Agendan pekar ut en rad åtgärder för att nå förnyelse, ökad konkurrenskraft och hållbar tillväxt.
Läs mer

Life Cycle Based Innovation

För att identifiera hållbara lösningar på problem såsom utarmning av naturresurser och ökande miljöpåverkan används livscykelperspektivet, som möjliggör att organisationer kan hantera och minska den påverkan som produkter och tjänster ger upphov till längs med hela värdekedjan. Sverige har många framstående aktörer som länge arbetat med livscykelperspektivet. Agendan beskriver hur svenska aktörer tillsammans kan vidta åtgärder för att livscykelperspektivet ska genomsyra både strategiskt och operativt arbete, inom såväl industri som myndigheter, samt påverka den internationellt snabba utvecklingen för att nå ett hållbart samhälle.
Läs mer

Resurssmart materialanvändning

Resurssmart materialanvändning innebär förebyggande av avfall, ökad återanvändning, ökad materialåtervinning samt ökat utnyttjande av produktionsspill, använda komponenter och produkter. I en cirkulär ekonomi används, återanvänds och återvinns samhällets tillgängliga resurser i effektiva system. Resurssmart materialanvändning innebär effektivisering vilket i sin tur innebär ökad produktivitet, konkurrenskraft och hållbar tillväxt. Forsknings- och Innovationsagendan för resurssmart materialanvändning tar ett helhetsgrepp för en smartare och effektivare materialanvändning som lyfter svenska styrkeområden och stärker Svensk konkurrenskraft.
Läs mer

Transport 2050

Nationell kraftsamling Transport 2050

Transportsektorn har en nyckelroll i framtidens tillförlitliga, integrerade och effektiva infrastruktur för person- och godsbefordran. Transportsystemet har delvis samma utmaningar som samhället i stort, och är därmed en delmängd i ett komplext sammanhang som ger många olika möjligheter.
Läs mer